קבוצת רכישה רמת בית הכרם

קבוצת רכישה רמת בית הכרם ניהול תאום ופיקוח – קבוצת רכישה רמת בית הכרם – 7 יחידות דיור מזמין עו"ד אורי לומברוזו איכלוס 2013