16 יחידות דיור קריית יובל ירושלים

שמריהו לוין 31 ירושלים

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח מלא לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ליזם ליווי מלא משלב החפירה לבניית הפרויקט, ועד לשלב גמר השלד.

מהות הפרויקט-הקמת מבנה מגורים בשטח של כ 1.200 מ"ר בחמש קומות מגורים על שטח מגרש של 1.000 מ"ר, ו 1 קומות חנייה .

שנת הקמה- 2018-2020

אדריכלות ועיצוב פנים -משה גולדהירש 

מהנדס-דן שפר