24 יחידות דיור גבעת שאול

יחידות דיור גבעת שאול

ניהול תאום ופיקוח

גבעת שאול 24 יחידות דיור

מזמין – מירו יזמות ובנייה בע"מ

עו"ד גלעד אזולאי

אכלוס – 2014