31 יחידות דיור בית וגן

בית וגן יחידות דיור

ניהול תאום ופיקוח

בית וגן 31 יחידות דיור

מזמין חברת 610 בית יצחק בע"מ

עו"ד חגי מזרחי

אכלוס 2015