ניהול תאום ופיקוח בניה מלא

שלבי עבודה

שלב א'

עד ליום התחלת העבודות בשטח יינתנו השירותים הבאים

שלבי עבודה

שלב ב'

מיום התחלת העבודות בשטח ועד למסירה יינתנו השירותים הבאים