ליווי קבלנים מול מזמיני עבודה מוסדיים

שלבי עבודה

פירוט השירותים

החברה מעניקה ליווי שוטף לקבלנים מול מזמיני עבודה מוסדיים

לחברה רישיון חוקי לשימוש בתוכנות סופר מכרז, בנארית.
החברה מנוייה למאגר מחירי בנייה ושיפוצים דקל.