ליווי קבלנים מול מזמיני עבודה מוסדיים

שלבי עבודה

פירוט השירותים

החברה מעניקה ליווי שוטף לקבלנים מול מזמיני עבודה מוסדיים

  • בדיקת מכרזים טרם הגשתם, בדיקת מסמכים נדרשים למכרז, ערבויות, ודרישות סף.
  • קבלת הצעות מחיר, מילוי מכרזים, הגשת מכרזים.
  • ליווי וייצוג בפגישות עבודה מול מזמינים. מנהלי פרויקטים, מפקחים.
  • חישוב כמויות באופן שוטף, לחשבונות חלקיים. אישור כמויות מול פיקוח/ מזמין.
  • הגשת חשבונות חלקיים באופן שוטף, צירוף חישובי כמויות, תוכניות, סקיצות, אישור חשבונות מול פיקוח/ מזמין.
  • הגשת חריגים ועבודות נוספות באופן שוטף, בצירוף ניתוחי מחיר, סקיצות. אישור חריגים מול פיקוח/ מזמין.
  • הגשת חשבון סופי ערוך ומסודר, בדיקה מקיפה וכוללת לכלל סעיפי המכרז. אישור חשבון סופי מול פיקוח/ מזמין.
  • בניית לוחות זמנים בפורמט MS. Project
לחברה רישיון חוקי לשימוש בתוכנות סופר מכרז, בנארית.
החברה מנוייה למאגר מחירי בנייה ושיפוצים דקל.