בית פרטי בשכונת בית הכרם ירושלים

בית פרטי בשכונת בית הכרם ירושלים

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח מלא לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב הרעיון לבניית הבית, ועד לשלב המסירה והאכלוס.

מהות הפרויקט-שיפוץ בית קיים במבנה מגורים מאוכלס, תוספת קומה בחלל פנימי,שיפוץ כללי.

הבית בשטח של 200 מ"ר בשתי קומות מגורים על שטח מגרש של 250 מ"ר.

שנת הקמה 2011

אדריכלות ועיצוב פנים מיכאל אברהמסון אהרון ווינגורד

מהנדס-יצחק קיל