בית פרטי בישוב עמינדב

בית פרטי בישוב עמינדב

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח מלא לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב הרעיון לבניית הבית, ועד לשלב המסירה והאכלוס.

מהות הפרויקט-הקמת בית פרטי בשטח של כ 350 מ"ר בשלוש קומות מגורים על שטח מגרש של 500 מ"ר.

שנת הקמה 2009-2010

אדריכלות- עופר שער

מהנדס- שלומי ניסים