בית פרטי בישוב נווה אילן

בית פרטי בישוב נווה אילן

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח מלא לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב הרעיון לבניית הבית, ועד לשלב המסירה והאכלוס.

מהות הפרויקט-הקמת בית פרטי בשטח של כ 400 מ"ר בשלוש קומות מגורים על שטח מגרש של 500 מ"ר.

שנת הקמה 2008-2010

אדריכלות ועיצוב פנים -מירב חרמץ כהן

מהנדס-אהרון דניאל