בית פרטי בישוב נווה אילן

בית פרטי בישוב נווה אילן

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח חלקי לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב החפירה ועד לסיום השלד.

מהות הפרויקט-הקמת בית פרטי חצי מדו משפחתי בשטח של 300 מ"ר בשלוש קומות מגורים על שטח מגרש של 350 מ"ר

שנת הקמה 2010

אדריכלות ועיצוב פנים -שרון סיטון

מהנדס-שמוליק לוי