בית פרטי בישוב נווה אילן

בית פרטי בישוב נווה אילן

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח חלקי לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב אמצע בניית השלד, ועד לשלב עבודות הפנים.

מהות הפרויקט-הקמת בית פרטי בשטח של כ 400 מ"ר בשלוש קומות מגורים על שטח מגרש של 500 מ"ר.

שנת הקמה 2009

אדריכלות -שגית קרניאל

מהנדס-אלון אזולאי