בית פרטי בישוב מבשרת ציון

בית פרטי בישוב מבשרת ציון

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח מלא לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב הרעיון לבניית הבית, ועד לשלב המסירה והאכלוס.

מהות הפרויקט-שיפוץ כללי לבית מגורים בשטח של 450 מ"רבארבע קומות מגורים על שטח מגרש של 500 מ"ר.

שנת הקמה 2012

יזם-גולן דורון

מהנדס-מרדכי אדרי