בית פרטי בישוב הר אדר

בית פרטי בישוב אדר

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח מלא לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב הרעיון לבניית הבית, ועד לשלב המסירה והאכלוס.

מהות הפרויקט-הקמת בית פרטי בשטח של כ 350 מ"ר בשלוש קומות מגורים על שטח מגרש של 500 מ"ר.

שנת הקמה 2007-2008

אדריכלות ועיצוב פנים -דיויד ויז

מהנדס-שלומי ניסים