בית פרטי בישוב הר אדר

בית פרטי בישוב אדר

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח חלקי לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב הרעיון לבניית הבית, ועד לשלב מסירת השלד ועבודות הפיתוח.

מהות הפרויקט-הקמת בית פרטי בשטח של כ 350 מ"ר בשלוש קומות מגורים על שטח מגרש של 500 מ"ר.

שנת הקמה 2008-2009

אדריכלות -דיויד ויז

מהנדס-שלומי ניסים