בית ערב פרטי בקעה ירושלים

בית ערב פרטי בקעה ירושלים

בפרויקט זה ביצעה החברה ניהול תאום ופיקוח מלא לעבודות הבנייה.

החברה העניקה ללקחות ליווי מלא משלב התכנון לבניית הבית, ועד לשלב המסירה והאכלוס.

מהות הפרויקט-תוספת קומה בשטח של 170 מ"ר,שיפוץ קומה קיימת בשטח של 200 מ"ר,בניין זה הוגדר בניין לשימור.

שנת הקמה 2009-2010

אדריכלות -אייל שער

מהנדס-אנטולי ברושינסקי